logo

سرمقاله، شماره دوم، زمستان 1396

نمی توان این مسرت خاطر را انکار کرد که فصلنامه ایوان با همکاری بیش از سی نفر از اهالی فرهنگ به شماره دوم رسیده است. در این شماره با بهره از نقدها و پیشنهادهای سازنده ی صاحب نظران کوشیده ایم تا بر کیفیت محتوایی و ساختاری فصلنامه بیافزاییم و حوزه های دیگری از تاریخ، فرهنگ و ایران پژوهی را مورد توجه قرار دهیم. فلسفه اسلامی، جریان شناسی ترجمه، هنرهای تجسمی، تاریخ و سندپژوهی پرونده های اصلی این شماره را تشکیل می دهند. بخش اول فصلنامه، به حوزه ی فکری هانری کوربن اختصاص یافته است که جایگاه و اهمیت قابل توجه ای در تبیین فلسفه اشراق و حکمت صدرایی دارد. در بخش ادبیات، موضوعاتی چون تاریخ ترجمه ادبی، نقد کتاب و تأثیرات متقابل فرهنگی و ادبی مورد توجه قرار گرفته است. به موجب روابط دو جانبه ی ایران و فرانسه طی قرن بیستم در حوزه ی هنرهای تصویری، مهاجرت هنرمندان ایرانی به فرانسه، و حضور هنرمندان فرانسوی در رویدادهای هنری ایران، در پرونده ای ویژه به این موضوع پرداخته ایم. توجه به اسناد و عکس های تاریخی، از شماره ی نخست بخشی از رویکرد ایوان بوده است؛ در این شماره نیز با انتشار عکس هایی دیده نشده از مجموعه های خصوصی و انتشار بخش هایی از رساله ی مهم «فردنامه پاریس»، تاریخ مکتوب و تصویری دوره ای مهم، مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع این رساله، نخستین متن نسبتاً جامعی است که در توصیف ویژگی های ساختاری و سازمانی شهر پاریس می شناسیم. تا کنون در دو شماره، به حوزه های مختلفی از فرهنگ و هنر پرداخته شده است، اما همچنان دغدغه ها و موضوعات مهمی در نظر داریم که در شماره های آتی به آنها پرداخته خواهد شد، از جمله سینما، تئاتر، موسیقی و نیز سفرنامه های پرتعدادی که طی سده های گذشته، چون میراثی مشترک بین دو فرهنگ ایران و فرانسه به یادگار مانده است.