logo

نگاتیو هایی از پاریس
نگاتیوهای برداشته شده توسط شاهزاده حسینقلی میرزا نصرت مظفری ملقب به نصرت السلطنه (از مجموعه ی خصوصی بهمن بیانی)
محمدرضا بهزادی

نصرت السلطنه ششمین پسر مظفرالدین شاه قاجار است که در تبریز متولد شد. او در سنین کودکی ابتدا به مکتب های خصوصی سنتی دربار تبریز فرستاده شد و سپس توسط معلمین مخصوص آموزش دیده و در فرانسه و انگلیسی به تبحر رسید. حسینقلی میرزا بسیار مورد توجه مظفرالدین شاه بود و در سفرهای شاه به اروپا، از همراهان او به شمار می آمد. او در یکی از سفرها با صلاح دید پدر، در پاریس اقامت گزید و در یکی از مدارس آن به تکمیل تحصیلات خود پرداخت. در زمان سلطنت احمد شاه قاجار، حسینقلی میرزا مورد توجه قرار گرفته و به سمت والیگری فارس و بنادر منصوب شد. در سفرهای احمد شاه، نصرت السلطنه همراه وی بود و از مشاورین شاه در عقد قراردادها و مسایل سیاسی به شمار می آمد. با خروج احمد شاه از ایران، به کلی از مشاغل دولتی کناره گرفت و به همراه احمد شاه در پاریس و برخی دیگر از ممالک اروپایی وقت می گذراند و جز با شاه و یکی دو نفر از برادرانش، اهل معاشرت چندانی نبود. پس از دوران پهلوی اول، به ایران بازگشت و در سال 1323 شمسی درگذشت و در مقبره ی ناصرالدین شاه در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام به خاک سپرده شد. نصرت السلطنه یک دختر [مرضیه نصرت مظفری-ثابتی] و یک پسر [مهدیقلی میرزا نصرت مظفری] داشت.
تصاویری که در ادامه خواهید دید، همگی توسط دوربین شخصی نصرت السلطنه، توسط او یا برخی از همراهانش در پاریس برداشته شده و مربوط به زمان مسافرت بدون بازگشت احمد شاه به فرانسه است. تمامی این عکس ها بر روی نگاتیو های شیشه ای از کارخانه جات مختلف و حتی از مدل های مختلف انداخته شده است.